محصولات BESTIG

محصولات ESAB

آخرین مقالات

انواع جوشكاري

I. جوشكاري با قوس الکتريکي : يکي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات کار مي باشد، ايجاد قوس الکتريکي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو

ادامه مطلب »

مشتریان ما